Kurs wiedzowo-narzędziowy dla liderów/ek zielonej transformacji

KURS ONLINE

Więcej »

4 spotkania w piątki po 3 h
Start 8 marca

Image

Tylko dla odważających się myśleć inaczej.

O kursie

Czego się dowiesz?

Cel kursu to wzmocnienie Ciebie i Twoich kompetencji potrzebnych do wdrażania innowacji, które będą miały pozytywny wpływ na środowisko. W trakcie kursu uzupełnisz wiedzę dotyczącą gospodarki obiegu zamkniętego oraz rozumienia wpływu środowiskowego firm. Dzięki aktywnościom warsztatowym rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie uzasadniania i inicjowania działań wprowadzających zieloną transformację, poznasz narzędzia pracy zespołowej nastawionej na innowacje w tym obszarze.


CELE KURSU:

 • poznanie w praktyce narzędzi do wypracowania zielonej strategii i innowacji (circular design, system thinking, design thinking), które uwalniają kreatywność i zaangażowanie zespołu
 • poszerzenie rozumienia innowacji środowiskowych, zgodnych z modelem GOZ i poznanie warunków umożliwiających ich realizację
 • nazwanie i przećwiczenie kompetencji, których potrzebuje lider_ka zielonej transformacji
 • wsparcie poprzez doświadczenie wartościowego networkingu i spotkanie ludzi z podobnymi doświadczeniami i wyzwaniami
 • inspiracja innowacyjnymi prośrodowiskowymi rozwiązaniami ze świata i z Polski
 • poznanie modeli biznesowe zgodnych z zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego, które minimalizują wpływ środowiskowy działalności biznesowej
 • pewniej i łatwiej proponować zielone inicjatywy
 • zarządzać zieloną zmianą w Twoim otoczeniu
 • korzystać z narzędzi, które pomagają wyznaczać kierunek działań i wdrażać innowacje
 • zbudować odporność na wyzwania związane z greenwashingiem, krytyką oraz negacjonizmem
 • nawiązać wartościowe kontakty, które mogą służyć jako sieć wsparcia
 • nazwać kompetencje, których potrzebują liderzy zielonej transformacji
 • doświadczyć pracy na narzędziach strategicznych z obszaru systems thinking oraz circular design, które można wykorzystać w pracy z zespołem
 • zainspirować się przykładami do działania w swoim miejscu pracy
 • nauczyć się kreatywnych metod pracy, które angażują oraz poszerzają perspektywę

Warsztat pomoże Tobie:

Kurs pomoże Ci:

ImageImage
in
FB
in
FB
 • pracujesz w obszarze CSR, Marketingu, Komunikacji lub People & Culture i chcesz działać innowacyjnie
 • pracujesz nad rozwojem strategii i produktów
 • zakładasz lub rozwijasz startup
 • jesteś zainteresowany_a realną zmianą, jaką biznes może wprowadzić w odniesieniu do wyzwań społecznych i środowiskowych
 • specjaliści i menedżerowie CSR, Marketingu, Komunikacji, którzy są otwarci na nowe sposoby działania
 • osoby pracujące nad rozwojem strategii, produktów
 • specjaliści i menedżerowie działu HR
 • osoby pracujące lub rozwijające startup-y
 • oraz wszyscy zainteresowani realną zmianą organizacji w odniesieniu do wyzwań społecznych i środowiskowych.

Dla kogo:

Image

Dla kogo:

 • czujesz przytłoczenie rosnącymi obowiązkami dotyczącymi chociażby raportowania i nie masz przestrzeni na nowe zielone inicjatywy
 • potrzebujesz nowych narzędzi, żeby nie działać samotnie na froncie zmiany, a zaangażować innych
 • jesteś zmęczona_y ciągłym przekonywaniem innych do bardziej odważnego działania w tym obszarze (nie mówiąc o tłumaczeniu zmian klimatycznych)
 • brakuje ci energii na nowe prośrodowiskowe inicjatywy

Zapraszam Cię szczególnie mocno jeśli:

PLAN KURSU

4 spotkania w ciągu miesiąca z treściami edukacyjnymi oraz aktywnościami warsztatowymi:

1

2

MODUŁ 1 | Odpowiedzialność biznesu i rola innowacji

8 marca (piątek) | godziny: 9:00 - 12:00

3

W pierwszym module spojrzymy na zieloną transformację z perspektywy roli i kompetencji osób, które są na czele tej zmiany. Usystematyzujesz sobie wiedzę o ewolucji rozumienia wpływu środowiskowego biznesu i organizacji oraz nazwiesz wspólnie z grupą nowe role i funkcje liderów działów, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie tej zmiany. Nazwiemy wspólnie wyzwania pracowników działów CSR/ ESG i pokrewnych. Wejdziemy w obszar ćwiczenia i nazywania kompetencji z obszaru sustainability od nazwania osobistych wartości, nawiązując do jednej z kompetencji z obszaru sustainability. Pracując na narzędziu macierz dojrzałości środowiskowej firmy będziemy nazywać czynniki warunkujące innowacyjne rozwiązania w tym obszarze. Grupa będzie pracować na macierzy dojrzałości środowiskowej firmy, porządkując działania na każdym etapie macierzy.

MODUŁ 3 | Eco Innovation Design Sprint

15 marca (piątek) | godziny: 9:00 - 12:00

W module trzecim czeka Cię udział warsztacie projektowym w formule Design Thinking Jam - czyli sprintowa forma procesu projektowego zorientowanego na szukanie innowacyjnych prośrodowiskowych rozwiązań. Jak uczestnik szkolenia poznasz narzędzia i proces pracy w metodzie design thinking uzupełnionej o narzędzia z obszaru Circular Design. Uczestnicy podzieleni na zespoły, wypracują innowacyjne cyrkularne inicjatywy.


Punktem wyjścia do pracy warsztatowej będą wywiady i potrzeby użytkowników zidentyfikowane w raporcie " Odpady od nowa - Jak radzimy sobie z odpadami i nieużywanymi rzeczami w naszych domach" (link do raportu: https://www.nextgoodthing.pl/raport_odpady_od_nowa).


Poznasz kolejne etapy procesu Design Thinking (empatię, generowanie pomysłów oraz prototypowanie), doświadczysz kreatywnej pracy grupowej, a jednocześnie poćwiczysz myślenie projektowe zorientowane na cyrkularność.

MODUŁ 2 | Kompetencje lidera_ki zielonej transformacji

22 marca (piątek) | godziny: 9:00 - 12:00


 • Actant Mapping Canva - ćwiczenie systemowe
 • Service Flip - oderwanie od własności
 • Nowe znaczenia budowania partnerstw
 • Działanie iteracyjne - ćwiczenie Barriers breakdown

MODUŁ 4 | Warsztat pitchingowy - jak przekonać innych!

29 marca (piątek) | godziny: 9:00 - 12:00

 • Circular Innovation Pitch
 • Kącik SELF- CARE - Wyzwania w obszarze komunikacji i edukacji odbiorców w firmie i poza nią - co pomoże?
 • Podsumowanie kursu
 • Część networkingową pomiędzy uczestnikami.

4

 • Wprowadzenie do kursu i ćwiczenie zapoznawcze w odniesieniu do wartości

 • Jak zmienia się biznes w obliczu wyzwań środowiskowych i jakich liderów w tym procesie trzeba
  - Ewolucja CSR (CSV, ESG, planeta jako interesariusz)
  - Rola i wyzwania wśród pionierów/ liderów zielonej zmiany - bieżące wyzwania w tym obszarze
  - Macierz dojrzałości środowiskowej firm (narzędzie na bazie Ekonomii Obwarzanka)

 • Rola innowacji w zielonej transformacji
  - Krzywa wdrażania innowacji
  - Wymiary kultury innowacji Hofstede

Po kursie:


 • wysyłka certyfikatów
 • 1 h konsultacji do wykorzystania w przeciągu 3 miesięcy

W kolejnym module poznasz i przećwiczysz kompetencje kluczowe z dla skutecznego działania lidera_ki zielonej transformacji. Doświadczysz pracy na narzędziach strategicznych z obszaru systems thinking oraz circular design, które możesz wykorzystać w pracy z zespołem. Zainspirujesz się także przykładami działań do zastosowania w Twoim miejscu pracy. Plan modułu - cały w formule warsztatowej:

Podczas ostatniego modułu przygotujesz narrację do prezentacji konceptu prośrodowiskowego, rozwiązującego wyzwania konkretnej firmy na bazie narzędzia Circular/Eco Innovation Pitch. Przygotowanie będzie obejmowało: ustalenie odbiorcy, nazwania potrzeb odbiorcy oraz przygotowanie dopasowanej argumentacji. W kolejnym kroku - indywidualnie lub w parach - możesz przetestować swoją argumentację przed pozostałymi uczestnikami oraz uzyskać informację zwrotną.

Ważnym elementem ostatniego modułu będzie kącik SELF CARE, gdzie wymienimy się najlepszymi praktykami w odniesieniu do radzenia sobie z wyzwaniami komunikacyjnymi z różnymi grupami odbioców (wewnątrz firmy/organizacji, poza firmą, w życiu prywatnym).


Plan modułu:

Na koniec zapoznasz się z zestawieniami kompetencji cyrkularnych w odniesieniu do kompetencji z obszaru sustainablility.

Prowadząca

Agata Miryn-Sienkiewicz

Założycielka Next Good Thing

Entuzjastka i edukatorka w obszarze zrównoważonego biznesu i rozwoju. Prowadzi od kilku lat warsztaty strategiczno-kreatywne, procesy wypracowywania innowacji, procesy konsultingowe w obszarze wypracowania rozwiązań cyrkularnych i zielonej transformacji. Pracuje w metodach pracy nastawionych na kreatywność, zaangażowanie, innowacyjność (Design Thinking, Systems Thinking). Jest certyfikowanym moderatorem Design Thinking.

Uczestniczka zamkniętego programu Ellen MacArthur Foundation From Linear To Circular 2021. Inicjatorka
i koordynatorka raportu "Odpady od nowa - jak radzimy sobie ze śmieciami i nieużywanymi rzeczami w naszych domach". Wcześniej przez wiele lat pracowała w marketingu (Agencja K2). W ostatnim czasie pracowała jako Marketing&Strategy Manager dla start-up'u z obszaru upcyklingu Deko Eko (dekoeko.com), gdzie w praktyce rozwijała cyrkularny model biznesowy.

Pracowała szkoleniowo i warsztatowo między innymi z: PARP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytutem Innowo. W 2021 współtworzyła kurs o projektowaniu cyrkularnym dla studiów magisterskich Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie. W 2022 wyróżniona przez Forbes Woman Polska jako jedna z 10 Liderek Zrównoważonego Rozwoju.

ImageImage

Co zyskasz biorąc udział?

NOWE KOMPETENCJE

Nowe podejście do rozwoju biznesu wymaga nowych kompetencji - na warsztacie przećwiczysz m.inn. myślenie systemowe, pracę w interdyscyplinarnej grupie, kreatywne metody pracy, szukanie nieoczywistych parnerstw.

Pracujemy grupowo korzystając z doświadczeń uczestników, którzy mierzą się z podobnymi wyzwaniami w codziennej pracy. Kurs uwypukla wartość wymiany doświadczeń w tym obszarze, jednocześnie daje przestrzeń na nazwanie wyzwań i wspólne zdefiniowanie najlepszych praktyk w duchu współpracy.


Ten warsztat to wiedza i kompetencje które pozwolą Tobie uporządkować myślenie i wyznaczyć kierunek strategiczny dla działań prośrodowiskowych. Poznasz narzędzia, które możesz przenieść do Twojej organizacji i firmy.

WIEDZA + NARZĘDZIA

WSPARCIE + NETWORKING

Szczegóły organizacyjne

Spotkanie odbędzie się za pomocą platformy Zoom oraz Miro. Będziemy wykorzystywać również inne narzędzia online do ćwiczeń, ale bez konieczności ponoszenia żadnych kosztów ze strony uczestników, ani zakładania kont.Ze względu na charakter warsztatowy upewnij się, że będziesz mógł swobodnie korzystać z mikrofonu oraz najchętniej z kamery wideo na swoim komputerze,Przy zgłoszeniu kilku osób z jednej organizacji/firmy jest możliwość otrzymania zniżki.

Terminy spotkań: 4 piątki marca| 9:00 - 12:00

Spotkanie odbędzie się za pomocą platformy Zoom oraz Miro. Będziemy wykorzystywać również inne narzędzia online do ćwiczeń, ale bez konieczności ponoszenia żadnych kosztów ze strony uczestników, ani zakładania kont.

Ze względu na charakter warsztatowy spotkania upewnij się, że będziesz mógł swobodnie korzystać z mikrofonu oraz najchętniej z kamery wideo na swoim komputerze,


Przy zgłoszeniu kilku osób z jednej organizacji/firmy jest możliwość otrzymania zniżki.

Cena:


Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały ze szkolenia 1 h konsultacji po kursie oraz zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie.

Dane do przelewu otrzymasz po wypełnieniu formularza obok.

(1476 zł brutto)

Formularz zapisu:

Image

1 200 zł

netto

Co inni mówią o warsztatach Next Good Thing

"Było bardzo merytorycznie, rzeczowo i z przykładami, co ułatwia w zrozumieniu i wyobrażeniu przekazywanych treści. Dziękuję za linki i źródła, bo to pozwoli mi dalej zgłębić tematy, którymi przyjdzie mi się zająć."

"Podobało mi się na warsztacie: interaktywność, konkret, liczne ilustrowanie przykładami"

"Super przeprowadzone warsztaty! Sprawnie, interesująco, interaktywnie"

"Warsztaty dodały mi skrzydeł"

Wybrani klienci:

+48 606 781 927

What will be the NEXT GOOD THING we are going to do together?

agata@nextgoodthing.pl
in
FB